• Tòa CT2B của chung cư 885 tam trinh Gelexia Riverside cao 31 tầng, gồm 3 tầng trung tâm thương mại, từ tầng 4 đến 31 là tầng căn hộ
 • Diện tích các phòng căn hộ từ 66 m2 – 97 m2, đây là tòa nhà chứa nhiều căn hộ với diện tích nhỏ và vừa trong tổng thể dự án
 • Tổng số 16 căn/sàn, chia làm 2 đơn nguyên, mỗi đơn cũng bao gồm 4 thang máy tốc độ cao.

 

Mặt bằng tòa CT2B Gelexia Riverside

Căn hộ A

Căn hộ B

căn hộ C

Căn hộ D

căn hộ E

căn hộ F

Mặt bằng CT2B Gelexia Riverside
 • Căn Loại A : 66.80 m2  - 2 Phòng Ngủ
 • Căn Loại B : 70.33 m2 - 2 Phòng Ngủ
 • Căn Loại C : 69.40 m2 - 2 Phòng Ngủ
 • Căn Loại D : 77.96 m2  - 2 Phòng Ngủ
 • Căn Loại E : 87.36 m2 - 3 Phòng Ngủ
 • Căn Loại F : 92.20 m2 - 3 Phòng Ngủ
 • Căn Loại G : 97.55 m2 - 3 Phòng Ngủ
 

 

Mặt bằng CT3 Gelexia Riverside
 • Căn Loại A : 66.80 m2  - 2 Phòng Ngủ
 • Căn Loại B : 70.33 m2 - 2 Phòng Ngủ
 • Căn Loại C : 69.40 m2 - 2 Phòng Ngủ
 • Căn Loại D : 77.96 m2  - 2 Phòng Ngủ
 • Căn Loại E : 87.36 m2 - 3 Phòng Ngủ
 • Căn Loại F : 92.20 m2 - 3 Phòng Ngủ
 • Căn Loại G : 97.55 m2 - 3 Phòng Ngủ