Đường tam trinh là một trong những con đường trọng yếu của sự phát triển giao thông TP.Hà Nội. Cũng như sự phát triển kinh tế của quận Hoàng Mai nói riêng. Để hoàn thiện con đường tam trinh huyết mạch này toàn bộ chính quyền và nhân dân quận Hoàng mai, đang quyết tâm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để đơn vị thi công thực hiện đúng thời gian, trong đó dự án Gelexia Riverside 885 tam trinh được hưởng rất nhiều lợi thế